Αρχική | Προφίλ | Υπηρεσίες | Έργα | Νέα | Τοποθεσία | Επικοινωνία

photovoltaikasm
prasini-thermansism
vioklimatiki-katoikiasm
politikou-mixanikousm

Φωτοβολταϊκά
      Φορείς και Διαδικασίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων Σύμφωνα με το Ν.3468/2006 1. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος μέχρι και 20 kW : Δεν υπόκεινται σε υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και κατ’ επέκταση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, ούτε λήψης σχετικής εξαίρεσης…
  Μειώθηκε το “χαράτσι” στα φωτοβολταϊκά – Επεκτάθηκε σε όλες τις ΑΠΕ  Μικρή μείωση της εισφοράς επί του τζίρου των φωτοβολταϊκών αποφάσισε το ΥΠΕΚΑ κατόπιν πιέσεων παραγόντων της αγοράς, αλλά και βουλευτών όλων των κομμάτων. Συγκεκριμένα, μειώθηκε το ποσοστό της εισφοράς για…
 Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering ΕΙΣΑΓΩΓΗΟ συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering)αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ καιεφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το net-meteringεπιτρέπει στον καταναλωτή να…
 3DS Energy 3DS-P6-60 Φωτοβολταϊκό Πάνελ       Ποιότητα από την 3DS Energy S.A. Το 3DS-p6-60 φωτοβολταϊκό πάνελ είναι αποτελούμενο από πολυκρυσταλικά φωτοβολταϊκά modules σιλικόνης. Η ποιότητα της 3DS Energy στα φωτοβολταϊκά πάνελ καθορίζει τα στάνταρντ των φωτοβολταϊκών! Ο μόνιμος…

bottom-back

top-back

backbutton
/