Αρχική | Προφίλ | Υπηρεσίες | Έργα | Νέα | Τοποθεσία | Επικοινωνία

photovoltaikasm
prasini-thermansism
vioklimatiki-katoikiasm
politikou-mixanikousm

prasino-doma

 

ΟΡΙΣΜΟΣ

Ως πράσινο δώµα ή κήπος σε δώµα, µπορεί να χαρακτηριστεί κάθε κήπος, µεταξύ του οποίου και του εδάφους υπάρχει ένα κτήριο ή µια δοµική κατασκευή. Στον ορισµό αυτό περιλαµβάνονται κήποι σε οποιαδήποτε στάθµη από το φυσικό έδαφος.

Πλεονεκτήματα πράσινου δώματος :

Πλεονεκτήµατα που αφορούν την εξοικονόµηση ενέργειας

-  Μείωση κατανάλωσης για θέρµανση και ψύξη

- Σκιασµός από το φύλλωµα

- Εξατµισοδιαπνοή

- Αύξηση θερµικής προστασίας

- Αύξηση θερµοχωρητικότητας

- Στρώµα ακίνητου αέρα

Πλεονεκτήµατα κοινωνικά

- Αξιοποίηση χώρου

- Αύξηση αξίας της ιδιοκτησίας

Πλεονεκτήµατα κατασκευαστικά

- Αύξηση διάρκειας ζωής των υλικών διατοµής

- Ενίσχυση και προστασία της µόνωσης του δώµατος

Πλεονεκτήµατα που αφορούν το περιβάλλον

- Μείωση ηχορύπανσης

- ∆έσµευση σκόνης και ρύπων

- Μείωση της φόρτισης αστικού δικτύου απορροής υδάτων µε την κατακράτηση νερού

- Φυσικό καταφύγιο για την τοπική χλωρίδα και πανίδα

- Βελτίωση µικροκλίµατος

- Χρήση ανακυκλωµένων υλικών

- Μείωση του φαινοµένου της θερµικής αστικής νησίδας

Κατηγορίες κήπων ανάλογα µε τις απαιτήσεις της φύτευσης

- Κήποι ελάχιστων απαιτήσεων.

Απαιτούν ελάχιστο κόστος κατασκευής, φροντίδας και συντήρησης.

Κήποι χαµηλών απαιτήσεων

Εφαρµόζονται κυρίως σε υφιστάµενα κτήρια. Η κατασκευή πρέπει να έχει µικρό βάρος το οποίο

εξασφαλίζεται συνήθως µε το µικρό σε πάχος υπόστρωµα και µε το µικρό βάθος της αποστραγγιστικής

στρώσης. Η φροντίδα και η συντήρηση περιορίζεται στο ελάχιστο. (εποχιακός έλεγχος, απόφραξη

υδρορροών)

Κήποι µεσαίων απαιτήσεων

Πριν το σχεδιασµό τους απαιτείται ο έλεγχος της στατικής επάρκειας του κτηρίου. Μπορούν να είναι

επισκέψιµοι και να διαµορφωθούν ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κάθε ιδιοκτήτη.

Κήποι υψηλών απαιτήσεων

Συναντώνται µόνο σε επίπεδες επιφάνειες και κυρίως πάνω από υπόγειες διαβάσεις και χώρους

στάθµευσης. Μεγάλη στατική επιβάρυνση και υψηλό κόστος

Τύποι κήπων ανάλογα µε τη µορφή της οροφής

- Επίπεδο δώµα

- Κεκλιµένο δώµα

bottom-back

top-back

backbutton
/