Αρχική | Προφίλ | Υπηρεσίες | Έργα | Νέα | Τοποθεσία | Επικοινωνία

photovoltaikasm
prasini-thermansism
vioklimatiki-katoikiasm
politikou-mixanikousmgreen

Ρυθμίσεις ημιυπαίθριων χώρων βάσει Ν. 3843/10

ritmisi-imiipethrio

Τι είναι η ρύθμιση ημιυπαίθριων χώρων;

Ρυθμίζουμε χώρους (ημιυπαίθριους, υπόγεια, σοφίτες, πατάρια, πυλωτές) τα οποία έχουν αλλάξει χρήση. Δηλαδή από βοηθητικοί χώροι έχουν διαμορφωθεί σε χώρους κύριας χρήσης (κατοικήσιμοι).

Τι απαιτείται από τον ιδιοκτήτη;

- Η οικοδομική άδεια του σπιτιού μαζί με το τοπογραφικό διάγραμμα.

- Η κάτοψη του χώρου προς ρύθμιση

- Το συμβόλαιο

- Στοιχεία ταυτότητας και ΑΦΜ

- Παράβολο εφορίας

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

(Μπορείτε να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας)

- Αίτηση

- Εξουσιοδότηση

- Υπεύθυνη δήλωση

- Τεχνική έκθεση

bottom-back

top-back

backbutton
/